Aizdevuma līguma paraugs

Aizdevuma līguma paraugs Par cik bieži ir lūgumi nosūtīt Pirkuma, Rokasnaudas, Aizdevuma līgumu paraugus, tad ievietoju šeit Aizdevuma līguma paraugu! Aizdevuma līgums nr._____ “___” ________________ 200_.g., Rīgā, Purčikā —————-, pers.kods —————, turpmāk tekstā Kreditors, no vienas puses, un ————— ——————, pers.kods ——————–, turpmāk tekstā Parādnieks, no otras puses, natūrā noslēdz šādu te konkrēti reālu līgumu: […]